• Hem
 • Vår politik
sida

Vår politik

Vänsterpartiet gör livet bättre för vanligt folk.

 

Vänsterpartiet gjorde ett starkt val i Huddinge och växte i såväl antal röster, mandat som medlemmar. Sedan valet har vi tagit rollen som konstruktivt oppositionsparti. Vi ingår i ett samarbetsavtal med det nya Mittenstyret som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Huddingepartiet. Det innebär att vi bidrog med att bryta 16 år av borgerlig politik. Som del av avtalet har vi förhandlat fram 17 jämlikhetsreformer som kommer att genomföras under mandatperioden:

 • Stärk likvärdigheten i grundskolan genom att successivt öka den socioekonomiska resursfördelningen.
 • Utred kvinnors höga sjukfrånvaro och inför åtgärder för att förbättra arbetsmiljön på kvinnodominerade arbetsplatser.
 • Inför rätten till heltid inom äldreomsorgen.
 • Ge direktiv till Huge att bygga fler hyresrätter.
 • Stoppa vinstuttagen från Huge.
 • Sänk Huges inkomstkrav för att hyra en bostad.
 • Upprätta en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck för grundskolan och gymnasiet.
 • Stärk det förvaltningsövergripande och samordnande arbetet mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.
 • Inför gratis mensskydd i kommunens skolor, idrottshallar och på fritidsgårdar.
 • Ge direktiv om klimatgynnande åtgärder (inklusive solpaneler) vid bygge och renoveringar av samhällsfastigheter.
 • Genomför en informationskampanj inom miljö och klimat i samarbete med civilsamhället och aktörer inom näringslivet.
 • Tillskapa fler mötesplatser för personer med psykisk sjukdom.
 • Stötta idrottsföreningar som tar emot barn och unga som inte har råd att betala avgifter.
 • Inrätta ett sportotek eller fritidsbank.
 • Inför gratis frukost i alla kommunens skolor.
 • Förbättra tillgängligheten till modersmålsundervisning där behoven finns.
 • Stärk kontrollen i enlighet med riktlinjer för bidragsgivning i Huddinge kommun, för att säkerställa demokratiska värderingar för de som emottar föreningsbidrag.

Utöver de 17 reformerna fick Vänsterpartiet även igenom gratis arbetskläder för förskolepersonal, vilket blev verklighet redan under 2022.

Du kan läsa pressmeddelandet om reformerna här.

 

Fördjupning i Vänsterpartiets politik

 

Vårt budgetförslag för 2024

Vänsterpartiets olika initiativ i kommunpolitiken

Information om Vänsterpartiets politik på olika språk

Fördjupning i partiets politik A-Ö

 

Kopiera länk