• Hem
  • Vår politik
sida

Vår politik

Vi vill se ett jämlikt Huddinge!
Ett Huddinge för alla-
inte bara för de rikaste.

Idag tjänar de mest välbetalda direktörerna 55 gånger mer än en vanlig löntagare, bankerna gör enorma vinster och stora företag kommer undan skatt genom placeringar i skatteparadis. Detta samtidigt som sjukförsäkring och assistansersättning för de svagaste i samhället dras in eller försämras. Den förväntade livslängden skiljer 18 år mellan en högutbildad i Danderyd och en lågutbildad i Vårby Gård. Ökande inkomstklyftor försämrar samhörigheten och bidrar till en ökad känsla av otrygghet. Huddinge är inget undantag.

Det byggs bostäder med skyhöga hyror som utestänger vanligt folk, resultaten mellan kommunens skolor skiftar oroväckande mycket, valdeltagandet mellan olika områden skiljer sig enormt. Samtidigt prioriterar den styrande koalitionen skattesänkningar och privatiseringar och skär ner i kommunens verksamheter vilket bland annat resulterat i större barngrupper i förskolorna och färre lärare i skolorna. På grund av detta har anställda i Huddinge kommun högst antal sjukdagar i hela länet vilket drabbar kvinnor särskilt hårt eftersom det är de som i störst utsträckning jobbar inom vård, skola och omsorg.

Skillnaderna mellan kvinnors och mäns löner är fortfarande stora, vilket leder till att kvinnor också får lägre pensioner. Alla människor ska kunna åldras på ett värdigt sätt efter ett långt arbetsliv, precis på samma sätt som alla barn har rätt till en bra start i livet oavsett tjockleken på föräldrarnas plånböcker, deras adress eller härkomst.

Det är hög tid för ett maktskifte i Huddinge! Kom med oss och skapa ett Huddinge för alla – inte bara för de rikaste!

Nujin Alacabek – kommunalråd i opposition (V)

För en djupdykning i vår sakpolitik så kan du klicka här.

Kopiera länk