artikel

Pressmeddelande från Landstinget

I dag presenterar regeringen sitt förslag om avskaffande av den så kallade stopplagen inom sjukvården. Stopplagen innebär att ett landsting bara kan överlämna driften av ett sjukhus till någon annan om verksamheten drivs utan vinstsyfte. Med Alliansens förslag kommer vinstintresset i vården att bli en drivkraft, som kan komma att stå i motsättning till de medicinska behoven av behandling.

 – När moderaterna talar om "mångfald" i vården är det bara en dimridå. Det handlar i själva verket om privatisering. Redan i dag är det möjligt för ideella organisationer eller stiftelser, som t.ex Ersta, att driva sjukhus utan vinstintresse. De borgerliga partierna vill med sitt förslag stycka upp våra sjukhus i olika privatdrivna enheter som bygger på konkurrens i stället för samarbete. I förlängningen kommer detta att vara oerhört kostnadsdrivande, säger Birgitta Sevefjord (v), oppositionslandstingsråd.

– Högeralliansen lovade i valrörelsen mycket tydligt att sjukvården skulle fortsätta att vara offentligt finansierad. Men nu öppnar man för mer av försäkringslösningar inom sjukvården, vilket bådar illa för ett system där de medicinska behoven hittills fått styra, inte vinstintresset.

För mer information:
Birgitta Sevefjord (v), oppositionslandstingsråd
Tel. 070 – 737 41 17

 

Kopiera länk