artikel

Pressmeddelande från Vänsterpartiet i Storstockholm

En enig valberedning har nominerat före detta EU-parlamentarikern Marianne Eriksson till ny ordförande för Vänsterpartiet i Storstockholm.

Marianne Eriksson – som är utbildad fritidspedagog –  bor i Huddinge, är 54 år och medlem i Vänsterpartiet sedan 1979. Hon var ledamot i EU-parlamentet mellan 1995 och 2004 och vice ordförande i dess kvinnoutskott. Under sin tid i parlamentet publicerade hon ett flertal rapporter om jämställdhet, trafficking och mäns våld mot kvinnor.

Mariann Eriksson har också varit ombudsman för Vänsterpartiet i Örebro och Stockholm. Hennes främsta intresseområden är kvinnofrågor, mänskliga rättigheter och internationellt samarbete.

Valet till ny ordförande och distriktsstyrelse görs på Vänsterpartiets årskonferens i Årsta Folkets hus den 17 mars.

För mer information:
Mats Skoglund
Sammankallande i valberedningen
Tel. 070 – 274 90 12

Kopiera länk