artikel

Pressmeddelande från Vänsterpartiet i landstinget

Syftet med trängselskatten har helt missuppfattats av regeringskansli och landstingsledning, hävdar Vänsterpartiet i remisssvaret på regeringens förslag om trängselskatt, som i dag behandlas i landstingsstyrelsen och i SL:s styrelse.

-Trängselskatten är ingen ”bompeng” för att finansiera ökad biltrafik. Den är ett ekonomiskt styrmedel för att minska biltrafiken under dagtid och omfördelatill kollektivtrafik. Med trängselskatten fördelar vi också resurser från män till kvinnor och från rika till fattiga. Med mer pengar kan vi satsa ytterligare på att öka tryggheten i kollektivtrafiken och förbättra tillgängligheten för funktionshindrade. Därmed är trängselskatten också en viktig jämställdhets- och klassfråga, säger Gunilla Roxby (v), ersättare i SL:s styrelse.

För att trängselskatten ska få avsedd verkan bör så få undantag som möjligt tillåtas. Det finns ingenting som motiverar att privatpersoner ska få göra avdrag för arbetsresor, vare sig de bor på Lidingö eller i andra delar av länet.

– SL bedömer att trängselskattens effekt på biltrafiken i högtrafik minskar med cirka 40 procent om avdragsrätt skulle införas. Det är helt oacceptabelt och skulle leda till att syftet med trängselskatten allvarligt förfelas, säger Gunilla Roxby.

För mer information:
Gunilla Roxby (v)
SL:s styrelse
Tel. 073 – 966 12 92 
 

Kopiera länk