artikel

Stäng Guantánamo !

Den 11 januari 2008 har det gått sex år sedan den förste fången fördes till den amerikanska militärbasen Guantánamo Bay. Fortfarande sitter cirka 300 personer kvar på basen.

Se även Amnestys hemsida  www.amnesty.se  

Under t ex kortkampanjen kan du registrera dig för att få löpande information om internationella och nationella aktioner och protester. 
  

Kopiera länk