artikel

Vänsterpartiet i Huddinge förkastar borgarnas beslut om att införa vårdnadsbidrag.

Äntligen har Kristdemokraterna fått igenom sitt förslag om att erbjuda 3 000 kr i månaden till familjer med barn under tre år. Bidraget är inte pensionsgrundande och inte sjukpenning-grundade.

Vänsterpartiet har motsatt sig bidraget eftersom det inte är rättvist eller jämställt. De pengar som har lagts på vårdnadsbidraget skulle dessutom istället kunnat tillföras förskolan och höja kvaliteten där.

Vi ställer frågan om vilka som har möjligheter att leva på 3 000 kr i månaden. Helt klart är att ensamstående föräldrar i alla fall inte har den möjligheten. Vem tror ni då kommer att stanna hemma med det här bidraget i en parfamilj? Naturligtvis blir det den som har lägst inkomst och det är oftast kvinnan. Därför är bidraget ojämställt. Kvinnan kommer efter i karriären och dessutom får hon inga pensionspoäng. Dessutom finns en risk för att nykomna invandrare, som inte ännu kommit in på arbetsmarknaden ännu, stannar kvar hemma med det här bidraget som ett tillskott till socialbidrag och det är oftast kvinnorna.

När vi har framfört de här invändningarna mot vårdnadsbidraget har borgarna anklagat oss för att vi är mot valfrihet för familjerna. Låt oss en gång för alla säga att det är vi inte!  Om man vill vara hemma med barnen längre tid än föräldraförsäkringen gäller så är det var och ens ensak men frågan är vad våra skattepengar ska användas till. Alla partier är ense om att alla beslut som fattas ska föra jämställdheten framåt. Dessutom ska besluten vara rättvisa. Alla ska kunna använda sig av dem. Vårdnadsbidraget kan inte användas av alla och det missgynnar kvinnor och föräldrar med låg inkomst. Därför anser vi inte att skattemedel ska läggas på vårdnadsbidrag.

Vårdnadsbidrag är ett försök av Kristdemokraterna att flytta tillbaka familjepolitiken till 1950-talet med bullbakande hemmafruar och där varken jämställda familjer eller bra förskolor fanns.

Britt Björneke

BORT MED VÅRDNADSBIDRAGET!  

HÖJ KVALITETEN I FÖRSKOLAN !        HÖJ FÖRÄLDRAPENNINGEN !

 

Kopiera länk