artikel

Rädda Solhagagården!

Vårby Haga/Masmo är ett område som utarmats de senaste åren. Ungdomarna som bor här är långt ifrån fritidsaktiviteterna i Huddinge Centrum och även mer än gångavstånd från ungdomsgården i Vårby Gård.

Vi blev upplysta om det förestående nedläggningshotet vid ett kommungruppsmöte i Vårby Gård, där en av de aktiva ungdomarna sökte upp oss med informationen. 

Ett möte med politiker och ungdomar ägde rum den – där besöksstatistiken endast 13 ungdomar per kväll ansågs var fullt godtagbart skäl att lägga ner verksamheten. De som behövde kommunala kvällsaktiviteter hänvisades till Vårby Gård – men de flesta går inte ens i skolan där och känner igen i området.  

Och beslutet var i princip redan fattat -endast klubbslaget saknades. Nämndmötet besöktes av ett 20-tal ungdomar och majoriteten fick se verkligheten i vitögat. Inte för att det förändrade någonting ungdomarna offrades kallsinnigt för 500.000:-!

En räddningsaktion startades med flygblad och namnlistor – lördagen den 12 september var det invigning av konstgräsplanen i Vårby Gård och då var vi plats! 

Detta är en anspråkslös kvartersgård där de äldre tar hand om de yngre och man behöver egentligen bara ha ett ställe att hänga på. Antalet besökare har nu stigit och fler kommer, några av de äldre är villiga att driva verksamheten vidare själva bara de får ha lokalen kvar.

Aktionen fortsätter nu med flygbladsutdelning på torsdag den 1 oktober kl 17.00 – vi ses vid tunnelbanan.

Kopiera länk