Uncategorized

Kommunfullmäktigelistan 2010

 

Vänsterpartiet Huddinge har nu antagit listan till kommunfullmäktige inför valet. Här är den i sin helhet:

1. Britt Björneke   Sjödalen
2. Dag Olausson   Fullersta
3. Sonia Benavente  Skogås
4. Nujin Alacabek   Flemingsberg
5. Elisabeth Ulin Karlsson  Vårby
6. Mikael Nordling  Stuvsta
7. Bea Nallesdotter  Vårby
8. Carl-Gustaf Hedén  Flemingsberg
9. Patrizia Finessi  Sjödalen Fullersta
10. Maja Bukovac-Re   Skogås
11. Vesa Helminen  Vårby
12. Ulf Langlet  Stuvsta
13. Kaj Olsson  Vårby
14. Percy Villegas Tello  Flemingsberg
15. Keijo Winstén  Skogås
16. Ulla Olsson Engström  Vårby
17. Roger Albers  Flemingsberg
18. Gertie Lux  Flemingsberg
19. Liisa Honkaranta  Snättringe
20. Arne Lif  Stuvsta
21. Laila Leymann  Fullersta
22. Oscar Gutierrez  Skogås

Kopiera länk