Uncategorized

Framtidskonferens 9 april

Vänsterpartiet har på central nivå tillsatt en grupp för att arbeta med partiets framtid. Framtidskommissionen ska under ett halvårs tid titta på partiets organisation och politik för att se hur vi behöver utvecklas för att få mer genomslag och större inflytande än vi har idag.

Som ett led i arbetet, kommer framtidskommissionen ordna regionala konferenser över hela landet, dit medlemmar är välkomna för att vara med i diskussionerna om hur Vänsterpartiet ska utvecklas. Lördagen den 9 april kommer en sådan konferens att ordnas i Stockholm. Både ni som har varit med länge och ni som är alldeles nya medlemmar är välkomna. Framtidskommissionen vill höra alla medlemmars åsikter och förslag! Om du är intresserad av att vara med på konferensen, så skicka in din intresseanmälan till [email protected]. Antalet platser är begränsade, så vänta inte för länge med din anmälan…

Läs mer om framtidskommissionens arbete här.

Kopiera länk