Uncategorized

Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting vill se jämställd vård

Pressmeddelande från Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting
7 mars 2011

Har vården inget kön?

Inför den internationella kvinnodagen påminner Vänsterpartiet om vikten av jämställd vård. Oppositionslandstingsrådet Birgitta Sevefjord upprepar kravet på könsuppdelad statistik när hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträder i morgon.

– Tråkigt nog hamnar jämställdhetsfrågorna allt mer i skymundan. Gång på gång erfar vi hur man ”glömmer” att könsuppdela statistik trots att detta alltid ska ske. Också de obligatoriska konsekvensanalyserna av  jämställdhet nonchaleras.

Vänsterpartiet ger flera exempel på ”könlös” ärendehantering  i beroendevården och psykiatrin.

– De flesta underlag som kommer till oss politiker saknar ett könsperspektiv. Vi får till exempel läsa att ungdomar med missbruk riskerar att hamna i kriminalitet och att unga vuxna är den grupp där den psykiska ohälsan ökar kraftigast. Men vi vet att i båda dessa grupper är skillnaderna mellan flickor och pojkar, män och kvinnor stora. Både i antal och på vilket sätt missbruket och den psykiska ohälsan tar sig i uttryck. Ska vi kunna åstadkomma jämställd vård måste vi få underlag som tydligt visar var bristerna finns, säger Birgitta Sevefjord.

För mer information:
Birgitta Sevefjord (V)
Oppositionslandstingsråd
tel. 070 – 737 41 17

Kopiera länk