artikel

Rösta i kyrkovalet 15 september

Vänstern i Svenska kyrkan _till vänsterns exp.(V) ställer inte upp som parti i kyrkovalet. Däremot har vänstermänniskor organiserat sig i VISK (Vänstern i Svenska Kyrkan). I Huddinge är vi fem vänsterpartister som står på listan till valet i pastoratet i Huddinge. Vi vill driva kyrkan åt vänster och arbetar för att kyrkan aktivt ska ta ställning i samhällsdebatten mot orättvisor. För oss är det viktigt att kyrkan engagerar sig för dem som är mest utsatta i samhället. Läs mer om vad vi står för i det bifogade materialet eller på VISK: s hemsida www.visk.info

(V) ställer inte upp som parti i kyrkovalet. Däremot har vänstermänniskor organiserat sig i VISK (Vänstern i Svenska Kyrkan). I Huddinge är vi fem vänsterpartister som står på listan till valet i pastoratet i Huddinge. Vi vill driva kyrkan åt vänster och arbetar för att kyrkan aktivt ska ta ställning i samhällsdebatten mot orättvisor. För oss är det viktigt att kyrkan engagerar sig för dem som är mest utsatta i samhället. Läs mer om vad vi står för i det bifogade materialet eller på VISK: s hemsida www.visk.info

Vi i VISK uppmanar dig som är medlem i Svenska Kyrkan att rösta i kyrkovalet och lägga din röst på VISK. Det kommer att göra skillnad om vi får inflytande i kyrkopolitiken i Huddinge.

Vänstern i Svenska Kyrkan – Huddinge

Kopiera länk