artikel

Folkkampanj för gemensam välfärd manifestationen 21 september

För tid och plats på alla orter, se: https://www.facebook.com/valfardskampanjen

Ett stort antal nätverk, sociala organisationer och fler fack deltar (tre SEKO-avdelningar och senast ST inom universitet och högskolor) i hela landet, se www.valfardskampanjen.se.

Alla fackföreningar, nätverk, sociala organisationer och politiska partier och grupper som stödjer folkkampanjen för en upprustad och gemensam välfärd uppmanas att  bidra ekonomiskt efter bästa förmåga, Folkkampanj för gemensam välfärd, PlusGirokonto:  67 82 17-1.

Om du har möjlighet att delta som demonstrationsvakter/funktionärer, så samlas dessa för en genomgång en timma innan manifestationen den 21 sept (dvs kl 12 på Medborgarplatsen). Egna plakat och banderoller som anknyter till manifestationens tema är välkomna.

Kopiera länk