artikel

Alla krafter behövs i valarbetet!

Valrörelsen har dragit igång med EU-valet. (V) i Huddinge kommer att synas på gator och torg. Vårt material ska ut. Vi menar allvar med att vi behöver ett regimskifte där (V) ingår som en garant för en välfärd för alla och mot privata vinster i välfärden så vi ska ut och informera och diskutera detta med kommuninvånarna.

Därför uppmanar alla som sympatiserar med oss och som har en stund över att hjälpa oss i valarbetet. Vi ska vara ute i alla kommundelar under de kommande fredagarna och lördagarna. Anmäl dig gärna till utdelning av flygblad, affischering m.m. Det är oss det hänger på om vi ska få till stånd ett mera rättvist och solidarisk Europa och i senare val en rödgrön majoritet i kommunen där Vänsterpartiet ingår. Glöm inte heller att påverka vänner och arbetskamrater att gå och rösta i EU valet på Vänsterpartiet!

Flygbladsutdelningar och torgmöten

Lördag 10 maj, 12.00-14.00 – Informationsbord och flygbladsutdelning.  Flemingsbergs och Huddinge centrum.

Onsdag 14 maj 14.30-15.30 – Torgmöte med flygbladsutdelning och vår riksdagsledamot Jens Holm som talar Flemingsbergs centrum

Fredag 16 maj, 16.00-18.00 – Flygbladsutdelning Flemingsbergs, Visättra och Huddinge centrum.

Lördag 17 maj, 12.00-14.00 – Informationsbord och flygbladsutdelning. Skogås och Vårby gård centrum

Fredag 23 maj, 16.00-18.00 – Flygbladsutdelning. Flemingsbergs, Visättra, Huddinge och Vårby gård centrum

Lördag 24 maj, 10.00-16.00 – Huddingedagen där vi har utställningstält, informationsbord och flygbladsutdelning i Sjödalsparken

Och samma dag…

Jonas Sjöstedt talar på Sjödalstorget 12.30 (vi har torgmöte 12.00-14.00) med informationsbord och flygbladsutdelning.

När du kan vara med? Mejla eller ring till Karin; [email protected], 08-535 301 49.

Affischering

Kom och hämta några affischer och knyt upp på lyktstolpar där du bor. De hämtas vårt rum på ABF, Kommunalvägen 26 nära Huddinge centrum.

 När kan du hämta affischer och var sätter du upp? Mejla eller ring till Karin; [email protected], 08-535 301 49.

Kopiera länk