Medlemmar

Ledig plats i grundskolenämnden

Nu finns en ledig plats i grundskolenämnden! I den ansvarar du för grundskola, skolbarnsomsorg, förskoleklass och obligatorisk särskola för barn och ungdomar i åldrarna 6-16 år. Sexåringarna går i förskoleklasser knutna till förskola och/eller grundskola. För de något äldre barnen gäller, förutom grundskola, olika former av fritidsverksamhet. För barn och elever med särskilda behov finns särskola eller annat kvalificerat stöd. De flesta verksamheter erbjuds både i kommunal och enskild regi.

Är du intresserad av att representera Vänsterpartiet i nämnden eller vill du nominera någon annan? Maila Elisabeth Ulin Karlsson

Kopiera länk