Aktuellt

Sparkraven på skolan – ett resultat av en ohållbar borgerlig politik

För några dagar sedan offentliggjordes att Huddinges skolor under det närmaste året kommer att utsättas för ett omfattande sparkrav. Sparkraven kommer bland annat betyda hopslagning av klasser, färre undervisningstimmar i mindre grupper, färre elevassistenter, sämre elevhälsovård, sämre standard. Huddinge kommun har redan idag en av de sämsta lärartätheterna i landet.
– Jag är förfärad, inte bara som politiker utan också som förälder i Huddinge. Sparkraven kommer att drabba våra barn väldigt konkret, framförallt de som har det svårt redan i dagsläget. Färre elevassistenter är ett direkt hot mot elever som behöver extra stöd, säger Nujin Alacabek (V), kommunalråd i opposition.

I sitt budgetförslag satsade Vänsterpartiet 51,3 miljoner mer än den borgerliga minoritetskoalitionen på grundskolan. Av dessa pengar var 34,8 miljoner uppräkningar. Resterande 16,5 miljoner kronor skulle bland annat gå till kvalitetshöjningar i skolbarnomsorgen, satsningar på elevhälsovården och utökad modersmålsundervisning.
– Den styrande minoritetskoalitionen har bevisat att de inte klarar av att sköta Huddinges ekonomi. De har bevisat det gång på gång. De som faller offer för kommunens glädjekalkyler är i regel de som redan är mest utsatta, barn, äldre och personer som står utanför arbetsmarknaden, konstaterar Nujin Alacabek.

– Med Vänsterpartiets politik hade det aldrig blivit såhär. Vi förstår att skolan är framtiden och att satsningar på skolan är satsningar på framtiden. Det är alltid en hållbar politik att satsa på framtiden, det är aldrig en hållbar politik att skära ner på den, avslutar Nujin Alacabek.


Presskontakt

Nujin Alacabek                                      Jonas Lundgren
Telefon: 08-535 301 41                        073 5357576
Mail: [email protected]   [email protected]

Kopiera länk