Uncategorized

Vad vi gjorde på fullmäktige 5 mars

Som vanligt har vi svårt att få gehör för våra frågor och idéer i den borgerligt styrda församlingen. Några frågor som vi drev på senaste mötet i fullmäktige var…

Som vanligt har vi svårt att få gehör för våra frågor och idéer i den borgerligt styrda församlingen. Några frågor som vi drev på senaste mötet i fullmäktige var…

Se till att det byggs hyresrätter i Snättringe!

Tillsammans med S och Mp försökte vi förgäves få kommunledningen att förhandla om ett avtal med en privat fastighetsägare för att avtalet skulle innebära att de planerade bostäderna i Snättringe ska bli hyresrätter. Snättringe är verkligen en segregerad kommundel där det enligt bostadsstatistiken endast finns 14 hyreslägenheter. Trots det stora behovet av hyresrätter och trots att alliansen alltid uttalar att de är för byggandet av hyresrätter och en ökad integration gick de inte med på våra krav. Det visar att de inte tar bostadsbristen på allvar.

Minska segregationen –  bygg nätverk mellan ungdomar i olika kommundelar

Vi hade lagt en motion om att anordna ett projekt liknande det som bedrivits mellan Mälarhöjden och Bredäng i södra Stockholm under namnet Talang utan gränser. Det innebär att barn i mellanstadiet i t.ex. Segeltorp och Vårby Gård får möjlighet att i skolans regi ha gemensamma aktiviteter som de själva valt. Talang utan gränser i Stockholm var framgångsrikt och gjorde att barn fick vänner i den andra kommundelen vilket säkert inte skulle ha skett annars. Alliansen tyckte däremot inte att det var en bra idé. De hänvisade till att alla ju kan träffas på bibliotek och i Kulturskolan vilket faktiskt inte är samma sak. Dessutom har många föräldrar inte råd att betala den höga avgiften i Kulturskolan.

Feministiskt självförsvar för tjejer i skolan eller på fritidsgården

Vi vet att många tjejer är rädda för att röra sig ute på kvällarna för att bli utsatta för sexuella övergrepp och det förekommer sexuella kränkningar i skolan och på fritiden. Våldet mot kvinnor i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Att bli medveten om att man har rätt och möjlighet att freda sin kropp som kvinna är ett stort steg framåt. Kvinnor får inte stanna i en offerroll. Samtidigt som flickor kunde erbjudas dessa kurser kan man ordna workshops för killarna där man diskuterar mansrollen och var gränsen går i sexualiteten. Detta var vår motivering till att Huddinge kommun liksom flera andra kommuner kunde erbjuda kurser i feministiskt självförsvar.

Tyvärr möttes vi av fördomsfulla kommentarer som att man inte ska lära sig att slåss och inte särbehandla flickor. Det är bara att konstatera att det just nu råder en tillbakagång vad gäller feminismen. Det är Vänsterpartiet som står ensamt för en offensiv feministisk politik. Vi uppmanar alla tjejer att kräva kurser i feministiskt självförsvar i skolan och på ungdomsgårdar!

Britt Björneke

Kopiera länk