artikel

Södertörnsleden skjuts fram

motorväg

Trafikverket begär hos regeringen att få göra om planeringen av Södertörnsleden. Det är vi bara glada över. Vi var ursprungligen inte mot byggandet av leden men ifrågasatte dragningen på flera ställen som vi ansåg hotade natur- och friluftslivet. Det har gått 20 år sedan man gjorde planeringen och förutsättningarna har förändrats.

Man bör nu överväga om den tidigare planeringen verkligen ska genomföras med hänsyn till de miljö- och klimatskadliga konsekvenserna. Tyvärr finns det risk för att tillåtligheten av Förbifart Stockholm kommer att generera ytterligare biltrafik på Södertörnsleden. Vi tycker att man istället för att bygga gigantiska trafikleder lade pengarna på utbyggnad av kollektivtrafiken, t.ex. Spårväg Syd.

http://www.trafikverket.se/Aktuellt/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv2/Lansvisa-nyheter/Stockholm/2013-02/Sodertornsleden-planeras-om/

Kopiera länk