artikel

Aktionslördagar 12.00 – 14.00

Skogåsaktion 2Kom och var med och hjälp oss dela flygblad eller prata om vad du tycker och tänker.

Kom och var med och hjälp oss dela flygblad eller prata om vad du tycker och tänker.

9 november i Vårby gårds centrum. Oscar Björk ansvarar, 070-603 49 91, [email protected]

23 november i Skogås centrum. Sonia Benavente ansvarar, 0766-53 53 53, [email protected]

7 december i Flemingsbergs centrum. Britt Björneke ansvarar, 08-535 301 48 (är även mobilnummer), [email protected]

14 december i Huddinge centrum, bostadsaktion. Karin Olsson ansvarar, 08-535 301 49 (är även mobilnummer), [email protected]

Kopiera länk