artikel

Satsa på barn och unga istället för sänkt skatt!

merungdomarHuddinge är enligt KFUM:s årliga ranking den sämsta ungdomskommunen i Sverige. Vi har i våra budgetförslag år efter år föreslagit ökade satsningar på kultur och fritid för ungdomar. Ett exempel är lägre avgifter i Kulturskolan. Vi har även krävt att fritidsgården i Solhaga, som borgarna har stängt, ska öppnas igen. I motioner har vi lagt förslag på hur ungdomarna ska få inflytande i politiken. Vi har också föreslagit att en ny ridanläggning uppförs och att ridsporten får ökade resurser. När det nu visar sig att skatteinkomsterna ökar vill vi att dessa pengar går till ökad personaltäthet i skolan och fritidshemmen och till kultur- och fritidsverksamheten. Den borgerliga majoriteten väljer en annan väg och föreslår istället att skatten sänks med 10 öre. Vilket är ditt val?

Huddinge är enligt KFUM:s årliga ranking den sämsta ungdomskommunen i Sverige. Vi har i våra budgetförslag år efter år föreslagit ökade satsningar på kultur och fritid för ungdomar. Ett exempel är lägre avgifter i Kulturskolan. Vi har även krävt att fritidsgården i Solhaga, som borgarna har stängt, ska öppnas igen. I motioner har vi lagt förslag på hur ungdomarna ska få inflytande i politiken. Vi har också föreslagit att en ny ridanläggning uppförs och att ridsporten får ökade resurser. När det nu visar sig att skatteinkomsterna ökar vill vi att dessa pengar går till ökad personaltäthet i skolan och fritidshemmen och till kultur- och fritidsverksamheten. Den borgerliga majoriteten väljer en annan väg och föreslår istället att skatten sänks med 10 öre. Vilket är ditt val?

Britt Björneke, oppositionsråd

 

Kopiera länk