artikel

Budgetdebatt i fullmäktige

Britt på KF 140609Här är vår gruppleadera Britt i talarstolen på fullmäktige och pratar för vårt budgetförslag som innebär mycket mer satsningar på välfärden än vad man kan hitta i borgarnas budget. Läs hela hennes tal här:

Här är vår gruppleadera Britt i talarstolen på fullmäktige och pratar för vårt budgetförslag som innebär mycket mer satsningar på välfärden än vad man kan hitta i borgarnas budget. Läs hela hennes tal här:

Britts budgettal juni 2014

Kopiera länk