artikel

Pressmeddelande:

S, MP och V föreslår samarbete som svar på politiskt kaos i Huddinge

Moderaterna och de andra borgerliga partierna måste ändra attityd och inse att de inte vann valet i Huddinge. För att inte ge Sverigedemokraterna huvudrollen i politiken de närmaste åren måste vi istället anstränga oss för att hitta nya sätt att samarbeta. Då kan inte en minoritet agera som om de hade majoritet och låtsas som om de har fått ett mandat av väljarna som de saknar. Det är maktfullkomligt och respektlöst och strider mot den samarbetsdemokrati som kommuner bygger på.

S, MP och V föreslår nu att vi under mandatperioden använder kommunstyrelsen och nämnderna till mer än att vara transportkompanier utan istället till att där tillsammans hitta bra lösningar för Huddinge. En förutsättning för det är att de bägge stora blocken behandlar varandra som mer jämbördiga än om det hade funnits en majoritet. Det kommer också att kräva en vilja till kompromisser och samarbete. I den andan föreslår vi att ordförandeposterna i nämnderna fördelas mellan de bägge blocken.

Bakgrunden är att inget av de politiska blocken fick majoritet i valet i Huddinge och att Sverigedemokraterna blev vågmästare. Våra ansträngningar för att bryta upp blockpolitiken har misslyckats. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet gick alla fram i valet och blir tillsammans större än den borgerliga alliansen.

Emil Högberg, 070-556 17 20

Marica Lindblad, 070-879 00 94

Britt Björneke, 070-315 62 20

Kopiera länk