artikel

Vi tänker inte vila…

Föreningsmöte gruppdiskÅrets första möte med alla V:are i Huddinge (här gruppdiskussion efter att vi kolla Jonas Sjöstedt direkt i webbsändning). Vi tänker inte vila trots att det inte blev något extraval. Vi ska jobba för mer hyresrätter, utbyggd kollektivtrafik och mer infartsparkeringar för att bara nämna något av allt vi tog upp.

Årets första möte med alla V:are i Huddinge (här gruppdiskussion efter att vi kolla Jonas Sjöstedt direkt i webbsändning). Vi tänker inte vila trots att det inte blev något extraval. Vi ska jobba för mer hyresrätter, utbyggd kollektivtrafik och mer infartsparkeringar för att bara nämna något av allt vi tog upp.

Kopiera länk