artikel

8:e mars Internationella kvinnodagen firade vi i…

8e mars 2015… Flemingsbergs centrum tillsammans med IFFI Grantorp

… Flemingsbergs centrum tillsammans med IFFI Grantorp

Vi uppmärksammade och samla kraft från starka kvinnor från historien och idag som runt om i världen har kämpat och kämpar för kvinnors, flickors och alla människors lika rätt och lika värde.

Alla ska vara med i arbetet för kvinnors rätt; kvinnor såväl som män.

Mycket har gjorts genom historien men mycket finns kvar att göra, till exempel:

  • Avskaffa lönediskrimineringen – lika lön för likvärdigt arbete oavsett kön.
  • Motverka att män gynnas på bekostnad av kvinnor – för en jämn könsfördelning på alla nivåer i privata och offentlig sektorn.
  • Kräv att män utför hälften av det obetalda arbetet – det är orimligt att kvinnor fortfarande lägger dubbelt så mycket tid på obetalt hemarbete som män.
  • Avskaffa människohandeln, det moderna slaveriet.

 

Kopiera länk