Politik i fokus

Det är dags att bygga bort bostadsbristen. Vänsterpartiet prioriterar hyresrätter med rimliga hyror.

Vänsterpartiet vill bygga bort bostadsbristen, och störst är bristen på hyresrätter. Unga människor är värda att kunna flytta hemifrån och påbörja sina vuxenliv.

Det råder stor bostadsbrist i kommunen och efterfrågan är störst på hyresrätter. Trots detta har de styrande i Huddinge tillåtit att över 1000 hyresrätter har kunnat omvandlas till bostadsrätter.
Under många år har över huvud taget inga eller ytterst få bostäder byggts. När bostadsproduktionen nu satts igång är merparten villor och bostadsrätter. De hyresrätter som byggs har så höga hyror att människor med låga inkomster inte har råd att hyra dem. Det ställs dessutom krav på så höga inkomster att merparten av bostadssökande utestängs.

Det är dags att ändra inriktning på bostadsbyggandet i Huddinge.
Alla ansträngningar ska läggas på att det i framtiden byggs hyresrätter med rimliga hyror. Kommunen ska se till att det skapas förutsättningar för detta.
Vi anser att politiken kan och bör ta ett aktivt ansvar för att komma till rätta med bostadsbristen. Därför vill vi att det ska införas ett statligt investeringsstöd för byggande av miljövänliga hyresrätter med rimliga hyror. Därigenom möjliggörs för byggande av hyresrätter, samtidigt som det skapar arbetstillfällen.

 

 

 

Kopiera länk