Vår politik

Bra villkor för anställda i Huddinges verksamheter

Kommunen är arbetsgivare för en mängd viktiga och samhällsbärande yrkesgrupper. Därför är det viktigt att Huddinge kommun är en bra arbetsgivare som ser till att medarbetarna har bra villkor och får möjlighet att vara delaktiga och påverka sin vardag.

En förutsättning för medarbetarnas engagemang är att de hinner och orkar lyfta blicken från de dagliga arbetsuppgifterna. Tyvärr fortsätter sjukskrivningarna att öka och det är i många fall fråga om arbetsrelaterad utmattning. Detta tyder på att besparingar och effektivitetshöjande åtgärder på vissa håll gått för långt och att man bör vara lyhörd för personalens åsikter.

Vänsterpartiet har i förhandlingar med regeringen sett till att Huddinge kommun får närmare 58 miljoner extra 2017. Vi anser att de pengarna ska gå till ökade satsningar på kommunens verksamheter. Förskola, skola och äldreomsorg behöver mer resurser. Inte bli satta på ytterligare en svältkur.

Kollektivavtal som huvudregel
Det är viktigt att vi ser till att de anställda i de företag som har uppdrag åt kommunen har bra arbets- och lönevillkor. Vi vill därför att kommunen ska ställa som villkor vid upphandlingar att företaget har tecknat kollektivavtal. Förbud mot svartarbete ska också vara ett kontraktsvillkor. Krav på heltid för anställda bör också ställas i offentliga upphandlingar.

Jämställdhet i fokus
Vi har en könssegregerad arbetsmarknad och det avspeglas även inom kommunens verksamheter. Detta innebär att män och kvinnor i stor utsträckning har olika yrken och positioner. Även lönerna ligger på olika nivåer vad gäller s.k. kvinno- och mansyrkesområden. Vi anser att kommunen, genom en aktiv lönebildning med jämställdhetsinriktning, ska bidra till att minska dessa skillnader.

Avskaffa ofrivilliga deltider och timanställningar
I de flesta kommuner har det under lång tid funnits många anställda som arbetar deltid. För vissa beror det på att de vill göra det, men för många är det inte ett eget val. I Sverige arbetar mer än en miljon personer, nästan var fjärde sysselsatt, deltid. Nästan 70 procent av dem är kvinnor.

Det är förstås svårt att försörja sig själv och en familj på en deltidslön och dessutom riskerar den framtida pensionen att bli låg.. Därför är det mycket angeläget att heltidsanställningar blir normen på arbetsmarknaden i allmänhet. Vi anser att man omedelbart ska göra en inventering och erbjuda alla anställda heltider och trygga anställningsvillkor.

Kopiera länk