• Hem
  • Arbete och syss...
sida

Arbete och sysselsättning

Ett jobb är nyckeln till mycket i det här samhället. Det är nyckeln till att kunna få en bostad när du är ung, det är en viktig faktor för integration om du är nyanländ, det är en meningsfull vardag och en gemenskap.

Vänsterpartiet vet hur viktigt det är för människor att få ett jobb. Därför satsar vi på de branscher som kommunen har störst ansvar för och ser till att de som jobbar där får fler kollegor. Det handlar om äldreomsorgen, skolan och socialtjänsten. Vi måste fortsätta att satsa på feriepraktik och sommarjobb som är ett första steg in på arbetsmarknaden för många. Men det viktiga är inte bara att man får jobb utan också att man får ett jobb med schyssta villkor. För att det ska vara möjligt måste kommunen när man upphandlar tjänster se till att man handlar av företag med kollektivavtal och kollektivavtal ska gälla alla kommunens anställda och anställda i verksamheter som finansieras med våra skattepengar. Vi tror att den bästa vägen till en snabb och bra integration går genom arbete. Därför måste vi se till att få stopp på diskrimineringen på arbetsmarknaden som drabbar utlandsfödda. Det är också viktigt att se till att den som har en funktionsnedsättning har möjlighet till ett jobb och att komma till rätta med funkofobin. Även den som inte är arbetsförmögen måste ha rätt till en meningsfull sysselsättning.  

Kopiera länk