• Hem
  • Demokrati och d...
sida

Demokrati och delaktighet

Att ett samhälle är demokratiskt handlar inte bara om möjligheten att rösta vart fjärde år. Det handlar också om att kunna vara med och påverka sin närmiljö och att själv bestämma över sitt liv. I Huddinge behöver vi jobba ännu mer med att få medborgarna delaktiga i den demokratiska processen genom medborgardialog, Huddingeförslag och andra typer av direkta möten med medborgarna. Samtidigt är valdeltagandet viktigt. I vissa delar av Huddinge där valdeltagandet skiljer sig mest är det upp till 45 procents skillnad. 

I vissa kommundelar upplever inte medborgarna att det är meningsfullt att rösta. Det är ett underbetyg till demokratin. Vänsterpartiet har under mandatperioden jobbat för att öka Huddingebornas inflytande och det kommer vi fortsätta med. Demokratin är till för alla, inte bara dem som har uppnått rösträttsålder. Vi får inte heller sluta lyssna på dem som uppnått pensionsåldern. Det är viktigt att demokratiarbete och medborgardialog omfattar alla, oavsett ålder. 

Kopiera länk