Politik i fokus

Vänsterpartiet vill se ökade satsningar på ungdomar och unga vuxna.

Det är viktigt att unga människor känner sig delaktiga. I skolan, i bostadsområdet eller i samhällsplaneringen.

Meningsfull fritid och möjlighet till vuxenkontakter
Det är viktigt att det finns bra mötesplatser för alla unga. Mötesplatserna har en viktig uppgift att fylla när det gäller samverkan mellan ungdomar och vuxna. Att erbjuda verksamhet och aktivitet är ett viktigt inslag i det förebyggande arbetet och många fallgropar kan undvikas. På mötesplatserna kan vuxenkontakt erbjudas till unga som kanske inte kan får det hemifrån. Ungdomar i riskzonen kan upptäckas i tid och man förhindrar tidigt att man misslyckas i skolan, blir utan arbete eller, till och med fastnar i droger och kriminalitet eller psykisk ohälsa.

Ökad samverkan
Samverkan mellan olika verksamheter för att hitta rätt åtgärder är viktigt och den måste ligga på rätt nivå med sikte på den enskilda individen. Vi har tidigare föreslagit att det ska inrättas en social investeringsfond där man anslår viss del av kommunens överskott till förebyggande åtgärder. Detta görs i en rad kommuner i Sverige. Genom en sådan satsning kan man hjälpa de enskilda individerna tidigt och sparar i slutändan åtskilliga miljoner i form av uteblivna kostnader för vård, anstaltsvistelser och försörjningsstöd.

Ökat byggande av hyresrätter
De flesta av Huddinges unga har inte möjlighet att köpa en egen bostad. Därför anser vi att vi måste prioritera byggandet av hyresrätter med rimliga hyror.

Kopiera länk